Tsa Tsa Studio wall.

Tsa Tsa Studio wall, 1999. 12' x 8', interior.
Design and installation: Marie Noelle Cadiau
Original tsa tsa artists: Peter Griffin and unknown artists

Back to Budda Walls